“ … Sehl b. Sa’d es-Sâidi’nin şöyle dediğini rivayet eder :” Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklere karşı savaşan bir adama baktı. Müslümanlar arasında, onlara en çok faydası dokunandı. Ve şöyle buyurdu : ” Cehennem ehlinden bir adama bakmak isteyen şu adama baksın.” Bunun üzerine o adamı birisi takip etti. Sonunda adam yaralandı. Ölmekte acele etti ve kılıcın ağzını memelerinin arasına koyarak omuzlarının arasından çıkıncaya kadar üzerine yüklendi.. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : ” Kul var ki ; insanlara göründüğü üzere cennet ehlinin amelini işler. Oysa o, cehennem ehlindendir. İnsanlara göründüğü üzere cehennem ehlinin amelini işler. Oysa o, cennet ehlindendir. Ameller ancak sonlarıyla birlikte değerlendirilir. ” 

   Buhari : 14.c.6416.s

“ … Amr ibnu’l Âs, Zâtu’s Selâsil savaşı esnasında cünüp olur. Nefsi için korkarak, soğuk su ile yıkanmaktan kaçınır. Ve şu Ayeti delil getirir :

“ Kendinizi öldürmeyin. şüphesiz ki Allah, size çok rahmet edendir. Kim – sınırları – aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah’a çok kolaydır…… “

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu Ayeti delil getirmesini onaylar ; güler ve ona bir şey söylemez. 

Bu hadisi, Ebu Davud rivayet eder. 

“ … Ebu Hureyre’den, Rasulullah s.a.v’in şöyle buyurduğu rivayet edilir : ” Kendini boğan kimse cehennemde kendini boğar. kendini – bıçak vb. bir şeyle – vuran kimse cehennemde de kendini vurur.”

    Bunu, Buhari rivayet eder. 

“ … Hasan el-Basri’den, şöyle dediği rivayet edilir : ” Cündüb bize bu mescitte şunu anlattı ve anlattığından beri de unutmadık. Cündüb’ün, Rasulullah s.a.v adına yalan söylemeyeceğinden de eminiz : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur :

” Sizden öncekiler içerisinde yaralı bir adam vardı. Buna tahammül edemedi ve bir bıçak alarak elini kesti. Ölünceye kadar kan durmadı. Allah Teâlâ : ” Kulum kendi kendine – ölüme teşebbüs ederek – acele davrandı. Ben de ona cenneti haram kıldım.”

Bu hadisi, Buhari rivayet eder.

 Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts