Ey Müslüman hanım … ! unutma ki dünyan ve ahretin için elde edeceğin en güzel değer, Salih bir eşe – erkeğe – sahip olmandır. 

Böyle bir eş, senin dinini yaşama konusunda sana tam anlamıyla yarı yarıya yardımcı olacak bir nimettir. Onun için senin, davetini kabul edeceğin kimse, Salih kimse olmalıdır. Yani dindar, ahlaklı ve edepli biri olmalıdır.

Ve bu konuda sakın seni Aile baskısı, yakışıklılık, zenginlik, asalet aldatmasın. Senin bu anlamda dikkat edeceğin ve arayacağın değerler şunlar olmalıdır : 

1 – SEÇECEĞİN ERKEK, HER ŞEYDEN ÖNCE SAHİH BİR AKİDEYE, SALİH BİR AMELE VE GÜZEL BİR AHLAKA SAHİP OLMALIDIR

{ … Ebu Hureyre r.a dedi ki : Rasulullah s.a.v : Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse sizden bir kadına talip olursa onu evlendirin ! Yoksa yeryüzünde fitneler ve çok büyük fesat olacaktır, buyurdu. }

Tirmizi : 1084 İbni Mace : 1967 Hakim : 2/164 Beyhaki : 7/82 Albani : 1868-İrva

“ … Ebu Hureyre r.a dan, şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : ” Kadın şu dört şeyden dolayı nikahlanır ; malı için, soyu sopu için, güzelliği için ve bir de dindarlığı için.Sen dindar olanını ele geçirmeye bak …”

Buhari : 11.c.5183.s – Müslim : 4.c.1466.n

Unutmaki bu hadis aynen senin için de geçerlidir. Yani sen de eş seçerken veya teklifine olumlu bakacağın kimse, bu vasıflarda olan kimse olmalıdır. 

2 – HANIMA YEDİĞİNDEN YEDİREN, GİYDİĞİNDEN GİYDİREN, ONA KABA DAVRANMAYAN VE YÜZÜNE VURMAYAN BİRİ OLMALIDIR

( … Hakim İbnu Mu’âviye babası Mu’âviye r.a dan anlatıyor : Dedim ki :” Ey Allah’ın Rasulü ! bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakkı nedir ? ” Rasulullah s.a.v buyurdular ki : ” Kendin yiyince ona da yedirmen, giydiğin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terk etmemen.” )

Ebu Davud : 3.c.2142.2143.2144. n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :Sizden biriniz vurduğu zaman, yüze vurmaktan sakınsın. “

Ebu Davud : 5.c.4493.n

3 – SALİH ERKEK, HER ZAMAN HANIMINA HAYIRLI DAVRANAN BİRİ OLMALIDIR

“ … Süleyman b.Amr b.el-Ahvas şöyle dedi : Babam kendisinin Rasulullah s.a.v ile veda haccında beraber olduğunu bana tahdis etti ve dedi ki : Rasulullah s.a.v veda haccında bir ara Allah’a hamd edip güzel senada bulunduktan sonra insanlara bazı hükümleri zikredip nasihat etti. Sonra buyurdular ki :

” Kadınlara karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Çünkü onlar size emanettirler. Kadınlardan bundan başkasına malik değilsinizdir. Ancak kadınlar haddi aşmak gibi açık bir edepsizlik yaparlarsa onların yataklarını terk ediniz. Yahut haddi aşmayacak şekilde onları dövünüz. Eğer onlar size itaat ederlerse, onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi, kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız ; kerih görüp istemediğiniz kimselere minderlerinizi çiğnetmemeleri ve evlerinize girmelerine izin vermemeleridir. Dikkat edin ! onların sizin üzerinizdeki hakları ise ; onların giyim ve kuşamında, yiyip içmesinde ihsanda bulunup güzel davranmanızdır.“ 

İbni Mace : 5.c.1851.n – Tirmizi : 2.c.1172.n – Ahmed : 5 / 72 – 73

4 – SALİH ERKEK, HANIMININ KENDİSİNE EMANET OLDUĞUNU UNUTMAYAN VE ONUN HAKKINDA ALLAH’TAN KORKAN KİMSE OLMALIDIR

“ … Cabir İbn Abdullah r.a dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : ”… Kadınlar hakkında Allah’tan korkunuz. Çünkü sizler onları Allah’ın emanı ile aldınız ve ferçlerini Allah’ın kelimesiyle helal kıldınız …“

Müslim : 4.c.1218.n – Ebu Davud : 2.c.1905.n – İbni Mace : 8.c.3074.n

5 – OLGUN SALİH BİR ERKEK KADININI DÖVMEMELİ … ONA BEDDUA ETMEMELİ … ONU TERKEDİP GİTMEMELİDİR

“ … Muaviye b. Hayda el-Kuşeyri r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v’e geldim ve : “ kadınlarımız hakkında bize neyi emredersin “ diye sordum. Rasulullah s.a.v : “ Sizler yediğiniz şeylerden onlarada yediriniz, giydiğiniz şeylerden onlarada giydiriniz. Kadınlarınızı dövmeyiniz, onlara – Allah senin yüzünü çirkinleştirsin – diye beddua etmeyiniz. Ve kendi evinizin içi müstesna, onlara küsüp terk etmeyiniz “ diye buyurdu. “

Ebu Davud : 3.c.2142-2144.n – İbni Mace : 5.c.1850.n – Ahmed : 5 / 3 – 5

6 – SALİH ERKEK, HANIMLARINA KARŞI EN HAYIRLI OLAN KİMSEDİR

“ … İbn Abbas r.a’dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Sizin en hayırlınız, ehli için en hayırlı olanınızdır. Ben ehlim için sizin en hayırlı olanınızımdır. “

Hakim : 4 . 73 – Tahavi : 3.211.n

“ … Ebu Hureyre r.a dan. Rasulullah s.a.v buyurdular ki : Mü’minlerin iman yönünden en mükemmeli, ahlakı en güzel olanıdır. En hayırlısı ise, kadınlarına karşı en hayırlı olanıdır. “

Tirmizi : 2.c.1171.n – Ahmed : 2. 472.9706.n – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 284.n

7 – SALİH VE OLGUN BİR ERKEK, HANIMININ HATASINI ARAŞTIRMAYAN VE UFAK TEFEK HATALARINA DA GÖZ YUMAN KİMSE OLMALIDIR

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ Kadın eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İstediğin şekilde doğru olamaz. Eğer ondan istifade etmek istersen, onda bu eğrilik olduğu halde ondan istifade edersin. İsteğine göre onu doğrultmak istersen onu kırarsın. Onun kırılması ise boşanmasıdır .” 

Müslim : 4.c.1468.n – Beğavi Mesabihü’s Sünne : 2416.n – Beyhaki : 14723 – Humeydi : 1168.n – Ebu Avane : 4501 – İbni Hibban : 4179.n

8 – SALİH BİR ERKEK, HANIMLAR HAKKINDA BİRBİRLERİNE HER ZAMAN HAYIRLI ŞEYLER TAVSİYE EDEN KİMSE OLMALIDIR 

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Rasulullah s.a.v buyurdularki : “…… Sizler kadınlar hakkında bir birinize hayırlı olmanızı tavsiye edin. Çünkü kadın kısmı eğe kemiğinden yaratılmıştır. Bu kemiğin en eğri tarafı üstüdür. Eğer sen eğri kemiği doğrultmaya çalışırsan onu kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri olmakta devam eder. Binaenaleyh sizler, kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. ”

Buhari : 7.c.3110.s – Müslim : 4.c.1468-60.n

9 – SALİH OLGUN BİR ERKEK, İMAN EDEN HANIMINDAN NEFRET ETMEMELİDİR VE ONUN HER KUSURUNU GÖRMEMELİDİR

“ … Ebu Hureyre r.a dan, Rasulullah s.a.v buyurdularki : “ Mü’min bir erkek mü’mine bir kadından sakın nefret edip ona kin beslemesin. Eğer onun bir huyunu beğenmediyse diğer bir huyundan hoşnut olabilir. ”

Müslim : 4.c.1469.n – Ebu Avane : 4493.n

10 – SALİH BİR ERKEK, YERİ GELİR EV İŞLERİNDE EHLİNE YARDIM EDEN BİRİ OLMALIDIR 

{ … el-Esved şöyle dedi : Ben Aişe’ye : Nebi s.a.v evinde ne yapardı dedim. Aişe : Kendi ailesinin işinde, yani kendi evinin hizmetinde bulunurdu. Namaz vakti gelince de namaza çıkardı dedi. }

Buhari : 704

{ … Aişe r.a şöyle dedi : Aişe ye Rasulullah s.a.v evinde ne yapar ? diye soruldu. Aişe : Rasulullah da bir insandı. Elbisesini temizler, koyununu sağar ve kendi işlerini kendi yapardı dedi. }

Tirmizi : 293.Şemaili Şerif – Buhari : 541- Buhari Edebü’l-Müfted – İbni Hibban : 2/36 Ebu Nuaym 8/331.Hilye

Ey müslüman bacım … ! işte senin dikkat edeceğin, tekliflerine olumlu bakacağın, arayacağın ve bulmaya çalışacağın kimse böyle olmalıdır.

Unutma ki her ne kadar velinin senin üzerinde etkisi fazla da olsa, söz yine sende bitecektir. Çünkü senin rızan olmadan asla kimse seni bir başkasına zorla veremez… 

Rabbim bütün Saliha bacılarıma Salih erkekler, Salih olan kardeşlerime de Saliha hanımlar nasibetsin …  


                                                                       Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts