Kadınlarda Hayız ve istihaze, erkeklerde ise önden ve arkadan çıkan kanın dışında insan vücudunun herhangi bir yerinden çıkan kan kesinlikle abdesti bozmaz.

“ … Cabir bin Abdullah r.a şöyle dedi : Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selem ile beraber Zatu’r-Rika savaşına çıkmıştık. Müslümanlardan biri, müşriklerden birinin karısını öldürdü.Karısı öldürülen müşrik şöyle dedi :
– Muhammed’in ashabından birinin kanını dökmedikçe peşlerini bırakmayacağına yemin etti. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in peşine düştü. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir yerde konaklamıştı ve bize :
– Bizi kim korur ? diye sordu. Ensar ve Muhacirden birer kişi :
– Biz! diyerek ileri atılıp görevi kabul ettiler. Rasulullah s.a.v onlara :
– Dağ yolunun geçidinde durunuz ! buyurdu. Bu iki kişi dağ yolunun ağzına vardıklarında, muhacir olanı uzanıp uyudu. Ensar’dan olanı da kalkıp namaza durdu. Müşrik geldi ve namaz kılan Ensar’ın karaltısını görünce, onun ordunun nöbetçisi olduğunu anladı ve okunu fırlattı. Sanki bedenine eli ile koymuş gibi isabet ettirdi. Ensar oku bedeninden çıkardı ve namazına devam etti.Müşrik bu şekilde üç kere ok attı. Ensar ise üçünü de çıkardı. Sonra namazına devam edip rukû ve secdesini yaptı. Sonra arkadaşı uyandı. Müşrik, bekçilerin kendisini fark edip yerini bildiklerini anlayınca kaçtı. Muhacir olan sahabe, Ensar üzerinde ki kanı görünce hayretle :
– Subhanallah ! İlk ok isabet ettiğinde beni uyandırsaydın ya ! dedi. Ensar da :
– Ben bir sure okuyordum, onu yarıda kesmek istemedim ! dedi.”

Buhari : 1/52 , Ebu Davud 198 Albânî Sahiha : 300

{ … Cabir r.a dan, şöyle dedi : Peygamber s.a.v Zatu’r Rikaa gazvesinde idi ; derken bir adam – yani Abdullah İbn Bişr – bir ok ile vuruldu. Kendisinden çok kan aktı, bu vaziyette ruku ve secde edip namazına devam etti. }

Ebu Davud : 1.c.198.n – Buhari Talik : 1.c.320.s 

{ … İbni Ömer r.a küçük bir sivilceyi sıktı da ondan kan çıktı. Bundan dolayı abdest almadı – ve namaz kıldı – . }

Ebi Şeybe : 1/163/6 – İbnu’l-Münzir El-Evsad : 1/178, 179 – Beyhaki : 1/141 – İbn Ebi Şeybe : 1.c.92 – Buhari Talik : 320.s

{ … 
Mahreme oğlu el-Musevvir anlatarak dedi ki : Vurulduğu gece Ömer ibnu’l Hattab’ın yanına gittim, onu sabah namazına kaldırdım. Uyanınca : Evet, namaz kılmayanın islam’dan nasibi yoktur, dedi ve yarasından kanlar akarak namazını kıldı. }

Muvatta 1/3, 9, 40 – İbni Ebu Şeybe : 10410 – Abdurrezzak : 5010 – Acurri Şeria : 134 – Dare Kutni : 2 / 52                                 

{ … 
Aişe r.anha dan, şöyle dedi : Kan damlaları hasır üzerine düşse bile namazını kılarsın, hiçbir şey lazım gelmez. }

Nesei : 1.c.171.N

{ … Tavus İbn Keysan, Muhammed İbn Ali – yani Hüseyini’n torunu Muhammed Bakır – Ata ve Hicaz ehli “ kan çıkmaktan dolayı abdest yoktur “ dediler. }

Buhari Talik : 320.s

{ … Hasani Basri : Müslümanlar yaraları içinde namaz kılmakta devam etmişlerdir, dedi. }

Buhari Talik : 320.s

{ … Abdurrahman el-Eslemi der ki : Said b. Müseyyebi gördüm, burnu kanıyordu. Çıkan kan parmaklarını kızartıyordu. Ama abdest almadan namaz kılıyordu. }

Muvatta : 1.c.51.s 

{ … Abdurrahman Bin el-Mücebber der ki : Abdullah oğlu Salim’i burnundan kan akarken gördüm. Hatta kan parmaklarını kızartıyordu. Burnunu oğuşturuyor, daha sonra da abdest almadan namaz kılıyordu. }

Muvatta : 1.c.51.s 

“ … Ata bin es-Saib r.h şöyle dedi : “ Abdullah bin Ebi Evfa r.a’ı kan tükürdüğünü sonra abdest almadan namaz kıldığını gördüm. ”

Abdurezzak : 571

“ … Ömer bin Hattab r.a sabah namazında iken, Mugire bin Şu’be’in İranlı Mecusi kölesi tarafından hançerlendiği gün, sabah namazını Abdurrahman bin Avf r.a’ın arkasında vücudundan kan aka aka kıldı…… “

Buhari : 3460

“ … Enes bin Malik r.a hacamat olmuş ( kan aldırmış ) ve yeniden abdest almadan namaz kılmıştır. “

Buhari : 1/52 – Darekutni : 1/151

“ … Abdullah ibni Ömer r.a ve Hasan-ı Basri r.h kan aldıran kimse hakkında şöyle demişlerdir : “ Kişi kan aldırdığı yerleri yıkaması dışında başka bir şey yapmasına gerek yoktur ! ( Yani abdest almasına gerek yoktur ! ) ”

Buhari Fethu’l-Bari

BU  KONUDA  SAHİH  OLMAYAN  RİVAYETLER …

{ … Temimi’d Dari den,şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Her akan kandan dolayı abdest lazım gelir.}

Dare Kutni : 1.c.570.N – Zeylei Nasbu’r Raye : 1 / 37  

DARE KUTNİ :  Ravilerden  Ömer b.Abdulaziz  Temimi’d Dari den duymamıştır ve onu görmemiştir. Ve yine Yezid ibn Halid ve Yezid ibn Muhammed meçhuldür,der.

Dare Kutni : 1.c.570.N – Lisanu’l Mizan : 6/379-9357 

ZEYLEİ : de aynı ifadeleri kullanarak ; Ömer b.Abdulaziz  Temimi’d Dari’den duymamıştır ve onu görmemiştir,der. Ve yine Yezid ibn Halid ve Yezid ibn Muhammed meçhuldürler,demektedir.

Zeylei Nasbu’r Raye : 1 / 37

Ayrıca hadisin başka bir illeti daha vardır ki,oda : Ravilerden olan Bakiye b.Velid müdellistir – yani tedlis yapan birisidir – ki bu rivayeti an’ane siğası ile rivayet etmiştir.

El-Albani s.daife : 470.n

{ … Namaz dirhem miktarı kandan dolayı iade edilir. Başka bir lafızda ise ; Elbi-sede dirhem miktarı kadar kan varsa, elbise yıkanır namaz iade edilir. }

İbni Hibban Duafa : 1/298 – Dare Kutni : 153 – Beyhaki : 2/404

El Albani der ki : İbni Hibban şöyle der : Bu haber şüphesiz uydurmadır. Allah resulü s.a.v bunu söylememiştir. Bunu Küfe ehli uydurmuştur. Ravilerden olan Ravh,sika kimselerden uydurma rivayetlerde bulunur. İbnu Hibban’ın bu sözüne Zeylei de katılır : Nasbu’r Raye : 1/212 . Hatta Buhari  bu hadisin batıl olduğunu söyler.

{  Dirhem mitarı kan yıkanır ve ondan dolayı namaz iade edilir  }

Hatib : 9 / 330 – İbnu’l  Cevzi : 2 / 75

Bu Hadis uydurmadır … : Senedinde bulunan ravilerden Nuh bin Meryem yalancıdır. Bu hükme Zeylei de katılır. Ancak bu ve bir önceki rivâyeti es-Suyûtî el-Câmi de zikreder.

             El – Albani S.Daife :  

                                      Vel hamdu lillahi rabbil alemin 

                                     Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts