“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : sizden biri mescide geldiğinde – namaza durması müstesna – oturacaksa  iki rekat namaz kılsın. “

Buhari : 444 Ter.540 Müslim : 2.c.714.n – Ebu Avane 1/4l5 – Ebu Davud : 467 Nesai : 729 Tirmizi : 315.n – İbni Mace : 3.c.1013.n – Darimi : 1/323

“ … Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kimse mescide girdi ve oturdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona : iki rekat namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir ? Kalk namaz kıl buyurdu. “

 Müslim : 54 ,55, 56,57,58-875 – Buhari : ter.891

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Benim peygamber s.a.v üzerinde bir alacağım vardı.Kendisi borcunu bana daha fazlasıyla ödedi. Mescide yanına gittiğimde bana : iki rekat namaz kıl, buyurdu. 

Müslim : 2.c.715.n

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. Şöyle dedi : Peygamber s.a.v bir Cuma günü hutbe yaparken bir adam geldi. Peygamber s.a.v o kimseye : Ey fulan sen namaz kıldın mı ? diye sordu. O zat hayır dedi. Bunun üzerine s.a.v : Öyleyse kalk  iki rekat namaz kıl, buyurdu. 

Buhari : 2.c.891.s

“ … Cabir bin Abdullah r.a dan. O şöyle dedi : Resulullah s.a.v yolculukta benden bir deve satın aldı. Medine ye gelince, mescide gelmemi ve iki rekat namaz kılmamı emir buyurdu. “

Müslim : 2.c.715 / 72.n 

“ … Ka’b İbnu Malik r.a dan. Şöyle dedi : Resulullah s.a.v gittiği her seferden muhakkak gündüzleyin kuşluk vaktinde gelirdi. Geldiği zaman da evvela mescide girer ve orada iki rekat namaz kılar sonra otururdu. 

Müslim : 2.c.716.n

“ … Ebu Katade’den. Resulullah s.a.v buyurdular ki : Oturmadan evvel iki rekat namaz kılarak mescidlerin hakkını verin. “

Camiu’s Sağir : 1.c.666.n

BU KONUDAKİ ZAYIF HADİS

“ … İbni ömer r.a dan. Resulullah s.a.v buyurdularki : Sizden biriniz imam minberin üzerinde iken camiye girerse, imam hutbesini bitirinceye kadar namaz kılamaz ve konuşamaz. “

Bu hadisi Taberani zikretmiştir. İbni Ömer r.a dan zikredilen bu hadisi şerif, sahih değildir. Hadis alimlerinden Ebu Zur’a ve Ebu Hatim ; bu hadisin  münkerul hadis  olduğunu söylemişlerdir.

                                          Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts