İlme Davet Derneği

Tevhid’in üç bölümü

1 – Rububiyet Tevhidi : Allah’u Teala’nın bütün mahlukatı yaratan, onları şekillendiren, onlara rızık veren,  öldüren ve dirilten,  bütün yarattıklarını terbiye eden ve besleyen olduğuna iman etmek ve bu konuda yapılması ve konuşulması gereken neyse onları yapmak ve konuşmaktır…


2 – Sıfat Ve İsimlerin Tevhidi : Her yönüyle Allah Teala’nın mutlak kemal sahibi olduğunu kabullenip ve en güzel yüce sıfatlara, isimlere sahip olduğuna şeksiz şüphesiz iman etmektir… Diğer bir ifadeyle ; Rabbimizin kerim kitabı Kur’an ve sahih sünnette anlatılan Allah’u Tealanın isim ve sıfatlarının olduğunu ve bu isim ve sıfatları tahrif, teşbih, tescim, temsil ve tevil etmeden kabullenmektir…


3 – Uluhiyet Tevhidi : 
Bütün ibadetlerin yalnız Allah c.c’a yapılması gerektiğini, onunla beraber veya ondan başkasına ibadet edilmemesi gerektiğini bilmek ve  dini sadece ve sadece O’na has kılmak ve uygulamaktır…


Tacuddin el Bayburdi