Soru … : Hayatımda birçok problemlerle karşılaştım ve yaşamak istemiyorum. Zorda kaldıkça Allah’a en yakın zamanda ömrümü sona erdirmesi için dua ediyorum. Bu temennim şu ana kadar devam ediyor. Zira ben problemime ölümden başka çözüm göremiyorum. Tek kurtuluşum ölmektir. Bu bana haram mıdır ?

Cevap … : Eğer insan uğradığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni ederse, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yasakladığı duruma düşer. O bu konuda şöyle der :

“ Sizden biriniz başına gelen bir musibet sebebiyle ölümü temenni etmesin. Eğer mutlaka ölümü temenni edecekse : “Allah’ım ! Yaşamak hakkımda hayırlıysa beni yaşat, eğer ölüm hakkımda hayırlıysa canımı al ” desin.

Hiç kimseye başına gelen bir musibet, sıkıntı veya problem sebebiyle ölümü temenni etmesi helal olmaz. Bilakis sabretmesi, karşılığını da Allah’tan umup, derdinin sona ermesini beklemesi gerekir.

“ … Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur : “ Bil ki sabırla beraber yardım, sıkıntıyla beraber kurtuluş ve zorlukla beraber kolaylık vardır. ”

Hangi musibet olursa olsun, musibete uğrayan kişi bunun günahlara kefaret olduğunu bilmelidir. Zira mümin kişiye isabet eden her dert, tasa, hatta ayağına batan diken dahi, Allah’ın bunları günahlara kefaret kılmasına sebep olur. Sabretmek ve karşılığını Allah’tan ummak kişiyi sabredenler derecesine ulaştırır. Allah Teala’nın buyurduğu gibi, bu yüce bir mertebedir : 

“ Sabredenleri müjdele ! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman : Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler. ”   Bakara : 155-156.Ay

Kadın, problemine ölümden başka bir çıkış yolu göremiyorsa bu hatalı bir bakış açısıdır. Zira ölüm problemi çözmez, bilakis musibetleri artırır. Musibete uğramış insanlardan nicesi problemleri ve sıkıntılarıyla beraber ölmüş, lakin nefsine karşı israfta bulunmuş, günahından tevbe etme imkânı da bulamamıştır. Ölümü kendisine bir ceza olmuştur. Eğer o hayatta kalsaydı Allah onu tevbe etmeye ve bağışlanma dilemeye, sabra, zorluklara tahammüle muvaffak kılacaktı. Bunda kendisi için çok hayır vardır.

Ey soruyu soran kardeşim … ! Sabretmen, karşılığını Allah’tan umman ve Allah Azze ve Celle tarafından sıkıntıdan kurtarılmayı beklemen gerekir. Allah Teala buyuruyor ki : 

“ Şüphesiz her zorlukla beraber kolaylık vardır, elbette her zorlukla beraber kolaylık vardır. ”

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de :  “ Bil ki sabırla beraber yardım, sıkıntıyla beraber kurtuluş ve zorlukla beraber kolaylık vardır. ”   Buyurmuştur.


                                                                      Şeyh İbn Useymin

Similar Posts