“ … Rasulullah s.a.v bir orduya veya müfrezeye kumandan tayın ettiği zaman kendisine hassaten Allah’ın takvasını bera­berindeki Müslümanlara da hayır tavsiye eder ; sonra şöyle buyururdu :

“ Allah yolunda O’nun adı ile gaza edin… ! Allah’a küfredenlerle çarpışın ! Gaza edin ! Ama ganimete hıyanette bulunmayın ! Gadir etmeyin ! ölüle­rin burnunu, kulağını kesmeyin ! Çocuk Öldürmeyin !

Müşriklerden olan düşmanınla karşılaştığın zaman onları üç şeye da’vet et ! Bunların hangisinde sana icabet ederlerse onu kabul et ve kendilerini bırak !  

= Onları önce İslâm’a davet et ! Şayet sana icabet ederlerse bunu kabul et ve kendilerini bırak !

= Sonra kendilerini yurdlarından muhacirler diyarına göçmeye davet et ! Ve onlara haber ver ki ( bunu yaparlarsa muhacirlerin lehine olan onlann da lehine, aleyhine olan onların da aleyhine olacaktır. Yurdlarından göç­meyi kabul etmezlerse onlara haber ver ki, müslümanların bedevileri gibi olacaklar ve kendilerine Allah’ın, mü’minler üzerine cereyan eden hükmü neyse o uygulanacaktır. Ganimet ve fey’den hiç bir hakları olmayacaktır. Meğer ki, müslümanlarla birlikte mücâhede edeleri…

= Eğer bunu kabul etmezlerse onlardan cizyeyi  iste ! Şayet sana icabet ederlerse onu kabul et ve kendilerini bırak ! Kabul etmezlerse artık Allah’dan yardım dile­yerek onlarla harb et ! …… “

Müslim : 5.c.1731/3.n

“ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Biz mescidde bulunduğumuz sırada Rasulullah sallallahu aleyhi ve selem yanımıza geldi ve :

– Haydi Yahudilere yürüyün, buyurdu. Biz onunla beraber çıktık, nihayet Beytu’l-Midras’a geldik. Nebi s.a.v ayakta onlara şöyle nida etti :
– Ey Yahudi topluluğu, İslam dinine girin ki selamette olasınız. Yahudiler :
– Ey Ebu Kasım, sen tebliğ görevini yaptın dediler. Rasulullah s.a.v :
– Ben de zaten İslam‘a girin selamette olun diye bu tebliğimin, tahakkukunu istiyorum, buyurdu. Yahudiler yine :
– Ey Ebu Kasım, sen tebliğ görevini yaptın, dediler. Rasulullah s.a.v :
– Ben de zaten bu İslam‘a girin selamette olun tebliğimin tahakkukunu istiyorum, buyurdu. Sonra Rasulullah bu sözünü üçüncü defa onlara söyledi ve :
– Bilin ki yeryüzü Allah ve Rasulünündür. Ben sizi bu araziden sürgün etmek istiyorum. Bunun için sizden her kim kendi malından taşıyamayacağı bir şeyi olursa onu satsın. Yoksa iyi bilin ki arz Allah ve Rasulünündür.”


Buhari : 7348.Ter : 7218/3176 Müslim : 1765

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts