Değerli kardeşlerim … ! şunu asla unutmayınız ki Tevhidi olmayanın amelleri kabul görmez … Diğer bir ifadeyle ;  kendisiyle Tevhidin gerçekleştirilmediği hiçbir amelin Allah’u Azze ve Celle katında bir değeri yoktur …

Çünkü her amelin bir itikadi ve birde infaz yönü vardır … itikadi yönü ; onun Allah’tan olduğuna ve sadece O’na takdim edilmesi gerektiğine iman etmek … İnfaz yönü ise ; o amelin Allah Rasulü s.a.v’in tarifi üzere yapılmasıdır…


Dolayısıyla bu konuda Tevhidin gerçekleştirilmesi demek ;  


“ …Yapılacak olan bütün ibadetlerde, hiçbir ortak tanımadan ve hiçbir şeye bir pay, bir nasip ayırmadan, o ibadetin yalnız ve yalnız Allah için yapılması ve Rasulün tarifi üzere de icra edilmesi demektir …… ”


Unutmayınız ki ameller ancak ve ancak bu minval üzere yapılırsa kabul görecektir. Çünkü – az önce de ifade edildiği gibi – Tevhidi çizgide olmayan hiçbir  amel kabul görmeyecektir …


Bu konunun kurallarını anlatan delilleri kafamıza güzelce yazmalıyız :


KURAL BİR … : ŞİRK BÜTÜN AMELLERİ İPTAL EDER …


“ Gerçekten sana ve senden öncekilere şöyle vahy olundu : Eğer ( sen bile ) Allah’a ortak koşarsan, muhakkak amelin boşa gider. Ve elbette hüsrana uğrayanlardan olursun. “   
Zümer : 65.Ay.

“ Kim küfrederse ( ya’ni iman’ın mucibi olan amelleri yapmaz kâfir olursa ) bütün yaptıkları batıl olmuştur : Ve o, Âhirette hüsrana uğrayanlardandır. “   
Maide : 5.Ay.

KURAL İKİ … AMELLERDEKİ KASID ALLAH İÇİN OLMALI …


Şeriatın bu konudaki kaidesini ortaya koyan en önemli delillerden birisi  Allah Rasulü s.a.v’in şu sözleridir : ” …. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görecektir… ”  Buhari : 1.c.143.s


Bu hadisi şerif ve bunun söyleniliş sebebi eğer göz önünde bulundurulursa, hadis bizlere açıkça şunu anlatmaktadır :


İşlenen amellerin kıymet ve değeri, veya kabul veya reddi, yapılan eylemin kim için olup olmamasına bağlıdır… İslami bir ameli yerine getirmeye çalışan kimse, bu ameli yerine getirirken Allah için ve halis bir niyet taşımıyorsa, işlediği bu amelin herhangi bir değeri olmayacaktır.


KURAL ÜÇ … AMELLER  PAYGAMBERİ  BİR ONAY TAŞIMALI …


Kardeşlerim … ! Allah’a takdim ettiğiniz amellerin kabulü için Peygamberi bir onaydan geçmesi şarttır … Diğer bir fadeyle ; yapılan bir amel Allah Rasulü s.a.v’in sünnetine uygun olması gerekir … Bu kuralın  en açık ve net delili ise, Allah Rasulü s.a.v’in şu hadisi şerifleridir :


{ … Aişe r.anha’dan ; Rasulullah s.a.v söyle buyurdular :  Kim bizim şu işimizin – yani dinimizin – içinde ondan olmayan bir şeyi ihdas ederse, o merdutdur. } 


Diğer bir rivayette ise :


{ Her kim bizim emrimize uymayan bir amel işlerse o amel merdudtur ”  Müslim : 5.c.1718.n


Bu ve amsali delilleri çoğaltmak mümkündür… Bu delillerde anlatıldığı gibi, Tevhidi çizgide olması gereken bir amel, önce Allah için olmalı … İhlaslı olmalı … O ibadetten kimseye bir pay bir nasip ayrılmamalı … ve … İşlenen amelin şekli ve şemali de Sünnete uygun olmalıdır …

Allah’u Azze ve Celler bizlere ; her amelimizde bu kurallara uygun hareket etmemizi bizlere nasibeylesin …


Amin …

              Tacuddin el Bayburdi​

Similar Posts