Değerli anne ve baba … ! bildiğiniz gibi cahiliye dönemi insanları, kız çocuklarını hep hakir görmüş, onlardan rahatsız olmuş ve hatta kız çocuğu doğurdu diye kadınları ile ayrılıklar ve anlaşmazlıklar yaşarlardı…

Ama İslam gelince bu çirkin ahlakı ortadan kaldırdı ve kız çocuklarına gereken değeri verdi …

Bu konuda anne babaya, – kız olsun erkek olsun – aralarında ayırım yapmadan onlara adil davranmayı, onlarla ilgilenmeyi ve  özellikle dinleri ve ahlakları ile alakalı meselelerde ihmalkar olmamalarını emretmiştir… 

“ … Enes r.a anlatıyor : Rasûlullah s.a.v buyurdu ki : Büluğ çağına erişinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse, kıyamet günü o ve ben şöyle beraber oluruz. – Rasulullah s.a.v bunu tarif ederken parmaklarını birleştirerek tarif etti – “

Müslim Birr : 149, 2631

Tirmizi’deki rivayet de ise : ” O ve ben cennete şu iki şey gibi beraber gireriz ” dedi ve iki parmağıyla işaret etti “ şeklinde gelmiştir.

Tirmizî Birr : 13, 1917

“ … Ukbe ibn Amr r.a anlatıyor : Rasûlullah s.a.v buyurdular ki : Kimin üç kız çocuğu olur da buna sabreder – yani çocuklarının kız olduğundan şikayetçi olmaz – Varlığından onları yedirir, içirir ve giydirirse kıyamet günü o kız çocukları onun için cehennem ateşine perde olur. “

İbni Mace : 9.c.3669.n

Değerli kardeşlerim … ! Bu ve emsali hadisleri çoğaltmak mümkündür … Bu Hadislerde anlatıldığı gibi islam, anne ve babadan özellikle kız evlatlarına  daha yakın bir sevgi ve alâka göstermelerini ve onları titizlikle büyütmelerini taleb etmektedir…

Bu konuda Allah’ın rızasını kazanabilmek için yetiştirilecek kızın illa da öz evlat olması şartı da yoktur… Minik bir kız kardeş de olabilir, akrabalık bağı olmayan bir kız çocuğu da olabilir, hatta bazı hadislere göre savaşlarda ele geçirilen minik yavrular dahi olabilir…

Burada esas olan, Allah’ın rızasını gözeterek kız çocuklarını yetiştirmek ve onların, yarının anneleri olacağını unutmamaktır…

Çünkü bir yuvada çocuklarla en fazla baş başa kalan anne olduğu gibi, çocuğun kendisine en fazla muhtaç olduğu kimse de yine annedir … Onun içindir ki kız çocuğunun talim ve terbiyesi, toplumun ve gelecek evlatların terbiyesi için en ciddi bir yatırımdır…

Dolayısiyla onlara İhsanda bulunmak, ihtiyaçlarını görmek, onlara infak etmek, onların maddî mânevî sıkıntılarına sabretmek, onları yedirmek, içirmek ve giydirmek, dini eğitimlerini ve ahlaki değerlerini öğretmek, onları himâye etmek, merhametli davranmak, kefilleri olmak, onlarla hoş ve güzel sohbetler yapmak, onlar hakkında Allah’tan korkmak ve zamanı gelince de onları hayırlı kimselerle evlendirmek, şuurlu anne ve babalar için mükemmel bir sevap kazanma vesilesidir…

Rabbim bütün anne ve babalara, kız evlatları konusunda şuurlu ve basiretli bir şekilde hareket etmeyi nasibetsin …

                                       Amin.

                                               Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts