Ununtmayınız ki insanların en dürüstü ve en sevilenleri, güvenilir kimselerdir… Bu vasfa sahip kimseler şüphesizki her zaman ve her yerde sevilen ve saygı duyulan kimselerdir. 

Bunun tam tersi – güvenilmeyen kimseler ise – asla sevilmez ve saygı da duyulmazlar. Tanınmadan sevilseler bile, bu çirkin vasfı belli olduktan sonra, onlara duyulan sevgi kuş gibi uçar gider… Çünkü güvenin olmadığı yerde sevgi asla barınamaz.

Ve tabii ki insanlara karşı gerek güvenin oluşmasında ve gerekse bunun zıddı güvensizliğin oluşmasında bir çok sebebler ve etkenler vardır. Onlar vesilesiyle insana güven duyulur ve onlar vesilesiyle de insana güvenilmez…

Kardeşlerim … ! Şunu asla unutmayınız ki dürüstlük, güven duymanın en sağlam temel taşıdır… Yalan ve iki yüzlülük ise sahtekarlığın temelidir.

“ … Abdullah İbn Mes’ud r.a’dan gelen bir rivayette Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Unutmayınki dürüstlük insanı halis iyiliğe götürür, halis iyilik de cennete kılavuzluk eder…… Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şerr de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. ” 

Buhari : 13.c.6070.s

“ … Ammar r.a’dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kimin dünyada iki yüzü olursa, kıyamet gününde onun ateşten iki dili olur. “

Ebu Davud : 5.c.4873.n

“ … Ebu Hureyre r.a’dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : İnsanların en şerlilerinden birisi de şunlara bir yüzle, bunlara da başka bir yüzle gelen kimsedir. “

Ebu Davud : 5.c.4872.n

“ … Enes r.a’dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : Kendisine güvenilmeyenin imanı yoktur, ahdine sadakati olmayanın da dini yoktur. “

Camiu’s Sağir : 3.c. 3848.n – Ahmed : 3/135-154-210-251

“ … Enes r.a’dan, Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular : “ …. Size güvenildiğinde, ihanet etmeyin… “

Camiu’s Sağir : 2.c. 17988.n

“… Enes b. Malik r.a dan. Rasulullah s.a.v şöyle buyurdu : Kulun kalbi düzgün olmadıkça imanı düzgün olmaz, dili düzgün olmadıkça da kalbi düzgün olmaz, kişi güvenilir birisi olmadıkça cennete girmez. “ 

Ahmed : 3/198 – S.Sahiha : 6/822 – 2841

Hulasa insanın dürüst olanı sevilir, sahtekar ve yalancıları da sevilmez … Bununla beraber insanın dürüst olanına güven duyulur, olmayanına ise asla güvenilmez … Hatta bu tip kimselerin insanlar nazarında da bir değerleri olmaz.

Rabbim bizlere güvenilir kimseler olmamızı nasibeylesin …
 

                                                                             Tacuddin  el Bayburdi 

Similar Posts