SORU … : Hocam namaz kılmayan bir hanım nikah altında tutulabilir mi veya namaz kılmayan bir kocanın nikahı altında kalınabilir mi ?

CEVAP … : Değerli Müslümanlar … ! bilindiği gibi Allah’u Teala bir çok kimsenin nikah altına alınmasını veya nikah altında ise onların hala nikah altında tutulmasını haram kılmıştır. Bunlardan biri de kafir ve müşrik kimselerdir.

Rabbimiz Allah’u Azze ve Celle, güzel, yakışıklı, asil ve zengin de olsalar kendisine şirk koşan kafir ve müşrik kimselerden uzak durulmasını kadın ve erkeklere şöyle emretmektedir :

“ Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın ; iman eden bir cariye, – hoşunuza gitse de – müşrik bir  kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın ; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de – müşrik bir erkekten daha hayırlıdır.  Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp düşünürler. “   Bakara : 221.Ay

“ Ey iman edenler ! …… Kafir kadınlarla evlilik bağını tutmayın ve onlar için harcadıklarınızı da geri isteyin…Bu, Allah’ın hükmüdür ; O, sizin aranızda hükmeder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. “  Mümtehine : 10.Ay 

“ Zina eden erkek, ancak zina eden yahut müşrik kadını nikahlar ; zina eden kadın da, ancak zina eden yahut müşrik erkeğe nikahlanır. Öyleleriyle evlenmek mü’minlere haram kılınmıştır. “   Nur : 3. Ay.  

Allah Rasulü s.a.v yine bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır :

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  : من جامع المشرك وسكن معه فإِنه مثله 

“  Kim müşrike bir kadınla yan yana gelir ve onunla beraber yaşarsa o da onun gibidir  “

                                 Ebu Davud : 3.c.2787.n 

Bu hadisi şerif birkaç manayı içerisine alır :

1 . Bir müşrikle arkadaş olup, onunla beraber oturup kalkarsa o da birgün onun gibi olur demektir. 

2 . Güzelliğinden veya başka herhangi bir sebebten dolayıMüşrik bir kadınla evlenip, onunla bir arada hayat sürerse, o da birgün onun gibi olur, demektir.

3 . Karı koca şirk ve küfür içerisinde iken erkek Müslüman olur, kadın da şirkinde ve küfründe ısrar eder ve erkekte  – dünyevi bazı sebeblerden dolayı – ondan ayrılmaz, ona yakın olur ve hala onunla  beraber hayat sürerse , o da birgün onun gibi olur demektir.

4 . Bununla beraber aynı şekilde ; Karı koca müşrik iken kadın Müslüman olur, erkek ise anlatılmasına rağmen hala şirkinde, küfründe ısrar  eder ve kadında – dünyevi bazı sebeblerden dolayı – ondan ayrılmaz, ona yakın olur ve onunla beraber hala hayat sürerse, o da birgün onun gibi olur demektir.

Hulasa bu ve emsali deliller bizlere, kafir ve müşrik bir kimsenin kesinlikle nikah altında tutulmaması gerektiğini açıkca anlatmaktadır…

Sorunuzun net cevabına gelince o da şudur ; Kur’an ve Sünnet namazı kasden terk edenin eğer kafir ve müşrik olduğuna hükmetmiş ise, – ki öyledir – bu demektirki namaz kılmayan bir kadın nikah altında tutulmayacağı gibi, namaz kılmayan bir erkeğin de nikahında durulmaz.

Namazı kılmayanın Allah’a şirk koştuğunu anlatan Ayet ve Hadislere gelince, onlar da şunlardır… Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır :

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“ Hep birlikte Allah’a dönüp itaat edin, O’ndan korkun ve namazınızı kılında müşriklerden olmayın. ”   Rum : 31.Ay

Bu Ayet’i celilenin açık ve net ifadesinin yanında Allah resulü s.a.v de bir çok hadisi şeriflerinde namazı terk etmenin şirk ve küfür olduğunu haber vermektedir.

 عَن أَنَس بْن مَالِك، عَن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قال  : ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة. فإذا تركها فقد أشرك .

{ … Enes İbn Malik r.a’dan şöyle dedi : Nebiyyi s.a.v buyurduki : Kişi ile şirk arasında namazı terketmekten başka bir şey yoktur. Onu terk ettiği zaman şirk koşmuştur. }

 İbni Mace : 3.c.1080.n

{ … Ebu Süfyan’dan,dedi ki : Ben Cabir’den duydum şöyle diyordu : Ben Nebiyyu s,a.v’den işittim şöyle bururuyordu : Şüphesizki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namaz’dır. }

 Müslim : 1.c.82.n – Ebu Davud : 5.c.4678.n

{ … Bureyde r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v bururduki : Bizlerle onların arasındaki ahd namaz’dır. kim bu namazı terk ederse  kafir olur. }

Tirmizi : 4.c.2756.n – Nesei : 1.c.462.n – İbni Mace : 3.c.1079.n

{ … Enes İbn Malik r.a’dan.şöyle dedi : Nebiyyu s.a.v şöyle dedi : Her kim ki kasden namazı terkederse açıkca küfre düşmüştür. }

Heysemi  M.Zevaid : 1/295 – Taberani Evsat

{ … İbnu Mes’ud r.a’dan, ” Kim namazı  terkederse kâfir  olur ” dedi. }

Taberani Kebir : 8939 – Acurri Şeria : 133 de sahih olarak.

{ … Câbir İbnu Abdillah r.a’dan :  ” namaz kılmayan kâfir’dir ” dedi. }

İbni Abdul Berr Temhid : 4/225

{ …İbnu Abbas r.a’dan, şöyle dedi : Her kim ki namaz’ı terk ederse kâfir olmuştur. }

Muhammed İbn Nasr Kitabu’s Salat : 939 – İbni Abdul Berr Temhid : 4/225

{ … Ali İbnu Ebi Talib r.a’dan, şöyle dedi : Her kim ki namaz’ı kılmazsa o kâfirdir. }

Muhammed İbn Nasr Kitabu’s Salat : 933 – Acurri Şeria : 135 – İbni Ebi Şeybe : 10485 – Şuabu’l İman : 41

{ … Ebû Hureyre r.a’dan, şöyle dedi : Rasûlullah s.a.v’in Ashabı namaz’dan başka hiç bir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi. }

Hakim : 1/7 – Tirmizi : 4.c.2757.n – İbni Ebi Şeybe : 10495 –  S. Sahiha : 1/130

“ … Ömer İbnu’l-Hattâb r.a’dan, şöyle dedi : Adamın biri gelerek Rasûlullah s.a.v’e şöyle dedi : ” Ya Rasûlallah, Allah indinde İslâm’da, en efdal olan nedir söyler misin ? ” Rasûlullah s.a.v : Namazı vaktinde kılmaktır, dedi. ” Zira namazı terk edenin dini yoktur “.

El-Kenz : 21618  Beyhaki Şuab’ul İman’da hasen bir senedle rivayet etmiştir.

Zikri geçen bu son hadisi şerifin hükmüne göre namazı terk eden kadın ve erkeğin dini yoktur. Dolayısıyla böyle kimseler de şer’i bir nikâha müsâid değildir.

Ehli Hadis’in İmam’ı olan Ahmed İbnu Hanbel’den de şöyle bir kavil rivayet edilmiştir.

“ … Muhammed İbnu’l-Fadl İbnu Ziyad’dan, şöyle dedi : Ahmed İbnu Hanbel’e, kocası içki içip ” namaz’ı kılmayan “ bir kadın’dan soruldu, Ahmed İbnu Hanbel de cevaben, ” Eğer o kadının velisi varsa ikisini ayırır ” dedi. “

Ahmed Ahkamu’n-Nisa : 206

Öyleyse bu konuda söylenecek tek söz ; kasden namazı terk eden, onun hükmünü bildiği halde kılmayan bir hanım nikah altında tutulmayacağı gibi, namaz kılmayan bir erkeğin nikahında da kalınmaz.

Değerli kardeşlerim … ! burada bizlerin dikkat edeceği en hassas nokta ; insanların cahil oluşlarını asla göz ardı etmememizdir… Bu gibi insanlara – kadın olsun erkek olsun – meseleler güzelce anlatılmadan, onların da anlatılan konuyu anladığına kanaat getirmeden, hemen kalkıp onları tekfir etmek, sizin nikahınız olmaz, nikahınız düşmüştür demek, veya da bazı cahillerin dediği gibi, siz bu halinizle zina yapıyorsunuz demek çok yanlış ve tehlikeli sözlerdir… Bizlere düşen meseleyi olgun bir davetçi gibi anlatmaktır…

Rabbim  Eşlerimizi ve çoluk çocuğumuzu kendisine hakkıyla secde eden kullarından eylesin.

                                   Amin

                     Vel hamdu lillahi rabbil alemin
 

                                                                                   Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts