“ … Ukbe b. Amir r.a şöyle demiştir : Üç vakit vardır ki Rasûlullah s.a.v bizlere o vakitlerde namaz kılmayı ya da o vakitlerde ölülerimizi gömmeyi nehyederdi : Güneş parlak olarak doğup yükselinceye kadar, öğle vakti dik duran güneş – batıya – meyledinceye kadar ve güneş batmaya yaklaşırken büsbütün batıncaya kadar. “

Müslim : 2/208 – Ebu Avane : 1/386 – Ebu Davud : 2/66 – Nesai : 1/277 – Tirmizi : 2/144 – İbn Mace : 1/463 – Beyhaki : 4/32 – Tayalisi : 1001 – Ahmed : 4/ 152

Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts