{ … Malik bin El-Huveyris r.a’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir : Rasulullah s.a.v iftidah tekbirini aldığı zaman kulaklarının yakınına kadar ellerini kaldırırdı. Ruku’ya gittiği zaman aynı şeyi yapardı. Ve ruku’dan başını kaldırdığı zaman da aynı şeyi yapardı … }

Buhari : 2.c / 753.s – İbn Mace : 3.c / 859.n

{ … Katade’den şöyle dedi : Enes ibnu Malik’e Rasulullah s.a.v’in namazı nasıldı bize göster dedim. Kalktı ve namaz kıldı. Ellerini her tekbirde kaldırıyordu.}

                                     Taberani . Evsat  ve Mecmau’z Zevaid de sahih olarak.

{ … Cabir ibn Abdillah r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v namazında ki her tekbirde ellerini kaldırırdı }

Mecmau’z  Zevaid’de Hasen : 2.c / 101 

{ … Vail ibn Hucur r.a dan. Rasulullah s.a.v’i gördüm, tekbirle beraber ellerini kaldırıyordu }

                                                                         Ahmed : 4 / 316 – 18369.n

{ …  Süleyman  bin Yesar r.a’dan. Dedi ki : Rasulullah s.a.v tekbir alırken ellerini kaldırırdı. }

Ebu Davud : 1.c.738.n  –  Muvatta  : 1.c.95.s 

{ … Abdullah ibnu Ömer r.a’dan şöyle dedi : Rasulullah s.a.v ruku’ya ve secdeye gittiğinde ellerini kaldırırdı. }

                                                                 Buhari  Cüz : 25’de Hasen olarak.

{ … Umeyr b.Habib r.a’dan. Rasulullah s.a.v farz namazlarında her tekbir ile beraber ellerini kaldırırdı  }

                              İbn Mace : 3.c.861.n

{ … Abdullah ibn Abbas r.a dan.Resulullah s.a.v her tekbirle beraber ellerini kaldırırdı. }

İbn Mace : 3.c.865.n 

{ … Enes ibnu Malikr.a’dan : Rasulullah s.a.v ruku’da ve secde de ellerini kaldırırdı. }

                                                                         İbn Ebu Şeybe  :  1.c / 230

Bu ve emsali delilleri çoğaltmak mümkündür… Zikri geçen Hadislerde de anlatıldığı gibi, Namaz kılan bir Müslüman her tekbir alışında ellerini kulakları veya omuzları hizasına kadar kaldırmalıdır…

Bu delillere rağmen, bir takım cahil kimselerin dediği gibi, “ Namazın her tekbirinde elleri kaldırmak Namazın sünnetindendir, dolayısıyla kaldırmasakta Namazımıza bir zarar gelmez “  diyemeyeceğimiz gibi, bilgisizce, ilimsizce  “ Bu hadisler nesh edilmiştir “ sözünü de asla kullanamayız…

Çünkü ne onların dediği gibi bu olayda nesh vardır ve ne de, elleri kaldırmak Namazın sünnetidir… Allah Rasulü s.a.v’in : “ Beni nasıl namaz kılar gördüyseniz öylece namaz kılınız “ ifadesi, Namazı tepeden tırnağa farz kılan bir ifadedir.

Vel hamdu lillahi rabbil alemin

                              Tacuddin el Bayburdi 

Similar Posts