Değerli Müslümanlar … ! unutmayınız ki toplumu tehdit eden en çirkin şeylerden bir tanesi de, zina’dır…. Bu günahda ; beden ve ruh sağlığı, fert ve aile için büyük tehlike olduğundan ötürü, Allah’u Teala bunu kesin  olarak yasaklamış ve haram kılmıştır.

“ … Zinaya yaklaşmayın ki, bir rezilliktir, çok kötü bir yoldur. “   İsra : 12.Ay

“  … Onlar ki haklı olmanın dışında Allah’ın yasak ettiği iş olarak insan öldürmezler, zina da etmezler. Çünkü bunu yapan günaha batar. Ona azap katlanır, kıyamet günü, alçaltılarak ebedi kalır orada. “  Furkan : 68 – 69.Ay

Bilindiği gibi Zina büyük günahlardandır… Ve bütün şeriatlerde de suç olarak yasaktır… Cenab’ı Hak yine şöyle buyurur :

“ De ki Rabbim, bütün gizli ve açık fuhşu haram kıldı…… “  A’raf : 33.Ay

“ … İbni Mes’ud r.a’dan. Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Allah hiçbir ferdi ayırmadan ; gizli veya açık fuhuştan yasaklamıştır.”

Buhari : 11.223 – Müslim : 17 – 77 – 78 – Ahmed : 1 / 381 – 436

Bilindiği üzere zinanın bir çok çeşitleri ve dereceleri olduğu gibi bu çirkin işe sürükleyen birçok da sebebler vardır…

Zina çeşitleri olarak ; el zinası, dil zinası, göz zinası, kulak zinası, ayak zinası ve hepsinin tasdikçisi ve en çirkini olan ise fercin zinasıdır..

Allah’u Azze ve Celle ; “ Zinaya yaklaşmayın ki, o bir rezilliktir ve çok kötü bir yoldur. “  İsra : 12  buyururken, bununla zinanın en çirkin çeşidi olan fercin zinasından bahseder…

Yani bu demektir ki insaoğlu fercin zinasında birden vuku bulmaz, ona yavaş yavaş sürüklenir ve ona yavaş yavaş düşer… İşte bundan dolayı Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır :

” Şüphesiz ki Ademoğlu zinadan payını almıştır. Buna mutlaka ulaşır. – Göz zina eder – Gözün zinası bakmaktır,  – Dil zina eder – dilin zinası konuşmaktır,  – Kulaklar zina eder – kulağın zinası dinlemektir,  – El zina eder – elin zinası tutmaktır,  – Ayaklar zina eder – onların zinası ise yürümektir. Nefis böylece kabarır ve – fercin zinasını – ister. Organ ise ya bunu yapar ya da yapmaz … “

Buhari : 13.c.6189.s – Müslim : 8.c.2657.n

                           Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts