{ … Amr b. Şuayb babası ve dedesi tariki ile rivayet ederek şöyle dedi : Mersed b. Ebu Mersed el-Ganev Mekke’ye esir götürürdü. Mekke’de Antik adında bir fahişe vardı. 0 kadın Mersed’in dostu idi. Mersed dedi ki : ben Nebi s.a.v’e geldim ve : Ya Rasulallah ! Antik’le evleneyim mi ? dedim. Rasulullah s.a.v bana cevap vermedi, sustu. Müteakiben

“ Zina eden erkek, ancak zina eden yahut müşrik kadını nikahlar ; zina eden kadın da, ancak zina eden yahut müşrik erkeğe nikahlanır. Öyleleriyle evlenmek mü’minlere haram kılınmıştır. “   Nur : 3. Ay. 

Ayeti indi. Bunun üzerine Rasulullah s.a.v beni çağırdı bu Ayet’i bana okudu ve : 0 kadını nikahlama, buyurdu.}

Ebu Davud : 3.c.2051 – Nesei  : 3228 – Tirmizi : 3389 – Albani : 1886-İrva

{ … Ebu Hureyre r.a şöyle dedi : Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Kendisine zina haddi uygulanmış bir kimse, ancak kendisi gibi biriyle nikahlanabilir. }

Ebu Davud : 2052  Hakim : 2/166-193 Ahmed : 2/324 Albani : 2444-Sahiha

 

                   Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts