Ey Müslüman … ! şunu asla unutma ki ; Allah Rasulü s.a.v’e nasıl ki Kur’an vahyedildi ise, ( vahy anlamında ) misli olarak aynı şekilde Sünneti seniyye de vahyedilmiştir… Çünkü şari Allah’tır, Bu Din’in sahibi Allah’tır … Dolayısıyla İslam dinine ait olan irili ufaklı her şey Allah’tan Rasulüne indirilen şeydir … Çünkü O’nun dinde ortağı yoktur …

Değerli kardeşlerim … !
 bu kısa paylaşımı yapma sebebim, birçok cahil müslümanın ve hasseten Hadis inkarcılarının zannettiği gibi Sünneti seniyye, Allah Rasulü s.a.v’in şahsi görüşleri veya içtihadları değildir… Sünnet, Kur’anın pratize şeklidir… Onu tefsir etmek, açıklamak, izah etmek, ibadetlerin keyfiyetini ve kemmiyetini belirlemek için Allah’u Azze ve Celle’nin Rasulüne indirdiği vahy’i gayri metluvdur …   

 رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قا ل :   ألا إنِّي أوتيت الكتاب ومثله معه                                                       
“… Rasulullah s.a.v şöyle buyurdular  : Dikkat edin ! Bana Kur’an ve bir de onunla beraber misli verildi. “

Ebu Davud : 5.c.4604.n 

Hatta bu hadisi şerif, Rabbimizin kerim kitabında zikrettiği birçok Ayeti celile ile eş anlamlıdır … Bu son ifadeleri kullanma sebebim, bilindiği gibi Hadis inkarcılarının kafalarına uymayan Hadisleri inkar etmek için kullandıkları bir söz var. Derler ki ; “ … Biz sünneti ( hadisi ) inkar etmiyoruz, Biz Kur’ana ters ise bir hadis, onu kabul etmiyoruz … “

Dolayısıyla zikri geçen bu Hadisi şerife hiç kimsenin itiraz edecek bir mecali yoktur … Ne ben Müslümanım deyip de sünnetin vahy olduğu hususunda cahil kalan kimselerin, ne de Hadis inkarcılarının … Rabbim kerim kitabında şöyle buyuruyor :

 وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

“ … Allah sana Kitabı ve Hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah’ın senin üzerindeki fazlu keremi çok büyüktür. “   Nisa : 113.Ay.

كَمَا  أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا  مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ  آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ  وَيُعَلِّمُكُمُ  الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  وَيُعَلِّمُكُم  مَّا لَمْ  تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

“ Nitekim kendi içinizden size Ayet’lerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitabı, Hikmeti  ve bilmediğiniz şeyleri öğreten bir Rasul gönderdik. ”  Bakara : 151.Ay. 

  وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَاأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  يَعِظُكُم  بِهِ وَاتَّقُواْ  اللّهَ  وَاعْلَمُواْ  أَنَّ اللّهَ  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“… Allah’ın Ayet’lerini eğlence edinmeyin. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği Kitabı ve Hikmeti hatırlayın. Allah’tan korkun ve bilin ki, Allah herşeyi hakkıyla bilendir. “   Bakara : 231.Ay.

İşte zikri geçen bu Ayeti celileler, az önceki bahsini ettiğimiz Hadisi şerifle eş anlamlıdır.

Zikredilen bu Ayeti kerimelerde ve zikri geçen Hadisi şerifte açıkça ifade ediliyor ki ; Allah’u Azze ve Celle insanlara öğrenmeleri, hatırlamaları, öğüt almaları, okumaları, tabi olmaları için iki kaynak indirmiştir… Bunlardan birinin adı Kitap, ( yani Kur’an ) diğerinin adı ise Hikmet ( yani Sünnet ) tir … 

İmam Şafi rh dedi ki : ” Kuran’ı çok iyi bildiklerinden emin olduğum birçok ilim ehlinden işittim ki , ” Hikmet Sünnettir ” diyorlardı. “

Bağdadi el-fakîh ve’l-mutefakkih : 1/78-79 İbn Teymiyye mecmu’u’l-fetava : 3/366-19/82,175 İbni’l-Kayyim, er-ruh : 75 Muhtasar es-Savaik : 443  İbni kesîr : 1/190, 201, 567 Vesîletu’l-husul : 9 imam Şafii , er-risale : 78

Ve ayrıyeten veda haccında kendisine sarılmamız için emredilen bir hadiste de şöyle buyrulur ; 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

{ … Ebu Hureyre r.a dan gelen bir hadislerinde Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : “ Size, sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Biri Allah’ın Kitabı diğeri ise benim Sünnet’im. Bunlar havz’ın başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. }

Hakim : 1.c.193.s – Dare Kutni : 3.c.4525.n – el Albani Silsiletü’s Sahiha : 4.c.1761.n

Değerli kardeşlerim … ! sizlere acizane son sözüm ; eğer dinimizi öğrenmek üzerimize farz olan bir görev ise, artık bu konuda duyarlı davranıp – bilgisiz ve cahilce hareketlerden uzak durarak – Rabbimizin bizler için indirmiş olduğu Kur’an’ı ve Sünnet’i hakkıyla öğrenme yoluna girmeliyiz … Çünkü bilmeliyiz ki, ilimsiz bu din asla yaşanmaz.

Rabbim cümlemize hayirli ilimler nasibetsin …

                Amin …

                      Tacuddin el Bayburdi

Similar Posts