Değerli kardeşim … ! unutmayalım ki gerek Allah’ın kitabında ve gerekse Allah Rasulü s.a.v’in bizzat dilinden Rasuller arasında  tafdil ve tercih yapılmamasını yasaklayan Ayet ve Hadisi şerifler mevcuttur. Ama bunu yasaklayan ifadeler, nübüvvetin aslında tafdil ve tercihten nehiylerdir… Yani onlara iman konusunda tafdil ve tercih yapılmaz.

         Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır :  

“ – onlar ki – Allah’a ve Rasûlü’ne iman ederler ve onlardan hiç biri arasında ayrım yapmazlar. İşte onlara ecirleri verilecektir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. “   Nisa : 152.Ay

“ Rasul, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, mü’minler de. Tümü, Allah’a, meleklerine, Kitaplarına ve elçilerine iman etti ve şöyle dediler :  O’nun elçileri arasında hiç birini diğerinden ayırdetmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz . Dönüş ancak Sana’dır.  “  Bakara : 285.Ay

“ … Ebu Hureyre r.a diyor ki : “ … Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular : Allah’ın Rasulleri arasında tafdiller – yani birini diğerine üstün tutarak bir ayırım – yapmayınız … “

Müslim : 7.c.2373.n

Tabiî ki buradaki bahsi edilen iman şekli, kalbin tasdiki ve dilin ikrarı şeklindedir. Yani onların da Allah tarafından gönderilen birer peygamber olduğuna iman ettiğimiz gibi, getirdiklerine ittiba edecek olanlarında o an kendilerine gönderilen kimseler olduğuna inanmamız ve bunu anlatmamızdır… Bizim geçmiş peygamberlere iman etme keyfiyeti  budur.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ  

“ Biz hiçbir Resulü Allah ın izniyle kendisine itaat edilmekten başka bir amaçla göndermedik … “   Nisa :  64.Ay

“ And olsun biz, her millet içinde ; Allah’a kulluk edin, taguttan da kaçının diye bir rasul gönderdik. “  Nahl : 36.Ay

“ Senden önce hiçbir rasul göndermedik ki ona : Benden başka ilah yoktur sadece bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. “   Enbiya : 25.Ay

Bu Ayeti Celilelerde de anlatıldığı gibi, Bütün Rasullerin gönderiliş gayesi kendilerine itaat edilmesi içindir.

Değerli kardeşlerim … ! Konunun başında da ifade ettiğimiz gibi, Rasuller arasında bu şekildeki tafdil ve tercih yapılmasını yasaklayan ifadeler, nübüvvetin aslında tafdil ve tercihten nehiylerdir.

Değilse şahsi meziyet ve hususiyetleri ile Peygamberlerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. Rabbimiz bu konuda da şöyle buyurmaktadır :

“ İşte bu elçiler ; bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Onlardan, Allah’ın kendileriyle konuştuğu ve derecelerle yükselttiği kimseler vardır. Meryem oğlu İsa’ya apaçık belgeler verdik ve O’nu Ruhu’l-Kudüs’le destekledik…“

Bakara : 253.Ay

“ Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi – ve her şeyi – en iyi bilendir. Andolsun, biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud’a da Zebur verdik. “  İsra : 55.Ay

{ … Cabir İbn Abdullah el-Ensari r.a diyor ki : Allah Rasulü s.a.v şöyle buyurdular :  Benden önce hiç kimseye verilemdik beş şey bana verilmiştir ; Her peygamber hasetsen kendi kavmine gönderilmişken ben kırmızı siyah bütün insanlara gönderildim. Ganimetler bana helal kılındı, halbuki benden evvel hiç kimseye helal edilmemişti. Yeryüzü bana mescid ve temizlik vesilesi kılındı. Onun içindir ki herkes namaz vakti geldiğinde bulunduğu yerde namazını kılsın. Bir aylık yoldan korku salmakla yardım olundum. Ve bana şefaat yetkisi verildi. }

Buhari : 1.c.429.s – Müslim : 2.c.521.n

Hulasa bu konuda söylenmesi gereken son söz ; Rasuller arasında tafdil ve tercih yapılmasını yasaklayan ifadeler, nübüvvetin aslında tafdil ve tercihten nehiylerdir… Değilse şahsi meziyet ve hususiyetleri ile Peygamberlerin birbirlerinden üstünlükleri vardır. 

                                                                    Tacuddin  el Bayburdi

Similar Posts