Değerli kardeşlerim … ! bilindiği gibi huzur ve mutluluğun kaynağı kalptir… Eğer kalp Mutlu ve huzurlu olur ise, insan hayatının her anı ve alanı mutlu ve huzurlu olur…
İnsanı huzurlu ve mutlu kılan vesilelerin en başta geleni, şaibesiz bir imana sahip olmasıdır… Yani Dünya ve Ahiret mutluluğunu yakalamak için özellikle ve öncelikle şirksiz bir iman sahibi olmak gerekir…
Unutmayınız ki imanına zulüm bulaştırmadan – yani şirk koşmadan – hayat yaşayanların kalpleri her zaman huzurlu olur, yüzleri nurlu olur … Dünyada bir takım sıkıntılarla imtihan dahi edilseler, onların gönülleri her daim rahattır… Çünkü imtihan edildiklerini anlar ve buna sabrederler.
Ama Allah’a şirk koşanların hayatı böyle değildir. Onlar hep sıkıntı içerisinde ve kalpleri de asla huzurlu değildir… Ahiretleri ise malum… Onlar orada rezil rüsvay olacaklardır.
Rabbimiz Allah’u Teala kendisine şirk koşanları şöyle anlatıyor.
“ … Kim Allah’a şirk koşarsa ; bu kimse tıpkı gökten düşüp te kuşların kaptığı veya rüzgârın uçuruma attığı bir şeye benzer. “ Hac : 31.Ay
İşte Allah’a şirk koşanların hali bu… Onlar, rüzgarın önünde sürüklenen çer-çöp gibidirler… Onlar heva ve heveslerinin esiri olduğu gibi, akidesi ve ahlakı bozuk kimselerin de yemi olmuşlardır.
İşte böylelerinin mutlu ve huzurlu olması mümkün değildir.. Onları bazen zahiren mutlu da görseniz, inanın bu geçici. kısa ve yapmacıktır…
Ama şaibesiz iman sahibi muvahhidlerin hayatı böyle değildir. Onlar – az önce de ifade ettiğim gibi – mutludurlar, huzurludurlar.
Bakınız Rabbimiz böyle kulları için ne buyuruyor :
“ Allah’a iman edip ve O’na sarılanları Allah, Rahmetine ve hidayet yoluna iletecektir. “ Nisa : 175.Ay
Bu Ayeti celilede anlatıldığı gibi ; şaibesiz bir şekilde iman edenler, Allah’ın kendilerine merhamet ettiği kimselerdir… Allah’ın merhamet ettiği kimseler ise, gerek dünyada gerekse ahirette huzurlu ve mutlu olan kimselerdir.
İbn Kayyim – Allah kendisinden razı olsun – bu konuda şöyle der :
“ Kalpte öyle bir boşluk vardır ki, o boşluğu ancak Allah’a yönelmek doldurabilir. Ve onda öyle bir ıssızlık vardır ki, onu ancak Allah’a iman etmenin lezzeti giderebilir. Yine onda öyle bir hüzün vardır ki, onu ancak Allah’ı bilmenin – ve birlemenin – kazandıracağı sevinç ve gerçek bir ihlas giderebilir … “
Değerli Müslümanlar … ! İbni Kayyımın da dediği gibi ; Tevhid inancının ve bu inanç doğrultusunda kulun yaşantısının, insanın içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulup huzur ve mutluluğa kavuşmasında büyük bir rolü vardır.
Müslümanların bu açık gerçeği görebilmeleri için, Allah Rasûlü ve onun etrafındaki inananların yaşantılarına bakmaları yeterlidir.
Onların hayatlarına baktığınız zaman, maddeten en fakirlerinin bile çok mutlu ve huzurlu olduğunu görürsünüz. İşte bunun en büyük nedeni Allah’a hakkıyla iman etmeleridir.
Onların yolunu takip eden güzide insanların hayatlarında da bunu rahatlıkla görebilirsiniz.
Allah’a imanı ve takvasından dolayı huzuru ve mutluluğu yakalayan Şeyhul İslam İbn Teymiyenin şu güzel sözlerine bir bakın :
” Dünyada öyle bir cennet vardır, ki o cennete giremeyen âhiret cennetine giremez.”
Her şeyin Allah’ın elinde olduğuna inanan ve kadere rıza gösteren İbn-i Teymiye’nin hapishanedeki kullandığı şu güzel ifadelere bir bakın :
” Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki ! ? Benim cennetim ve bahçem kalbimdedir. Ben bu cennet ve bahçemle yola çıktım. Onlar beni asla bırakmazlar. Hapsedilmem halvetim – yani Rabbimle baş başa kalmam – öldürülmem şahâdet, yurdumdan çıkartılmam ise seyahatimdir. “
Görüyor musunuz, Allah’a hakkıyla iman edenlerin hallerini ve hayat anlayışlarını … ?
Elbetteki bu değeri yakalayan bir insanda her zaman kalp Huzuru olur … Mutluluk olur … İstikrar olur …
Öyleyse bu konuda sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kim dünya ve ahireti için mutluluk istiyorsa, bu konuda çaba göstermeli, uğraşmalı ve yorulmalıdır… Çünkü kul bu yolda ne kadar yorulursa rütbesi, değeri ve derecesi o kadar yükselecektir.
Bununla beraber değeri ve derecesi ne kadar yükselirse, kalbi de o derece huzurlu ve hayatı da o derece mutlu olacaktır…
Rabbim bizleri bu dereceyi ve bu değeri elde eden mutlu ve huzurlu kullarından eylesin…

Tacuddin El Bayburdi

Similar Posts